MIROSŁAWA KRÓL
Rada Miasta Gdyni

Radna Miasta Gdyni

Członkini Komisji Rewizyjnej i Kultury

Radna z dzielnic:

Babie Doły, Obłuże, Oksywie , Pogórze

Dyżury:

Rada Dzielnicy Obłuże  -  każda środa sesyjna od 17.00-18.00

Rada Dzielnicy Pogórze – każda środa sesyjna od 18.00-19.00

Rada Dzielnicy Oksywie - każda środa sesyjna od 10.00 - 11.00

Inwestycja przewiduje przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz liniami kolejowymi:

  • Linia nr 201 (Gdynia Główna – Gdynia Port) od km 205,885 do km 210,763;
  • Linia nr 228 (Gdynia Port GPF – Gdynia Port Oksywie) od km 5,618 do km 11,227;
  • Linia nr 723 (Gdynia Chylonia – Gdynia Port GPF) od km 0,400 do km 2,078;
  • Linia nr 961 (Gdynia Postojowa GP14 – Gdynia Port GPC) od km 0,000 do km 1,103.
  • Linia nr 724 (Gdynia Port GPD – Gdynia Port GPO) od km 1,209 do km 2,157;
  • Linia nr 725 (Gdynia Główna R21 – Gdynia Port GPD) od km 0,164 do km 2,247.


Dzięki inwestycji ma się skrócić czas dojazdu ładunków do portu, przez co zwiększyć jego atrakcyjność. Podobne zadania realizowane są w portach w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Linie kolejowe mają zyskać nowe torowiska, odwodnienie, system sterowania ruchem, urządzenia telekomunikacyjne, sieć trakcyjną. Wyremontowane zostaną również wiadukty kolejowe.
 Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni // fot. gdynia.pl
Oferty można składać do 20 czerwca br. Według założeń prace miałyby zostać wykonane do końca 2020 roku. Oferty będą oceniane według: ceny (60%), terminu realizacji (30%) oraz doświadczenia wykonawcy (10%).
 
Równolegle trwają prace mające na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych Portu Gdynia, w tym budowana jest nowa obrotnica.

W 2017 roku w Gdyni obrót towaru przekroczył 21 mln ton i był rekordowy dla gdyńskiego portu.