MIROSŁAWA KRÓL
Rada Miasta Gdyni

Radna Miasta Gdyni

Członkini Komisji Rewizyjnej i Kultury

Radna z dzielnic:

Babie Doły, Obłuże, Oksywie , Pogórze

Dyżury:

Rada Dzielnicy Obłuże  -  każda środa sesyjna od 17.00-18.00

Rada Dzielnicy Pogórze – każda środa sesyjna od 18.00-19.00

Rada Dzielnicy Oksywie - każda środa sesyjna od 10.00 - 11.00

Głównym tematem konferencji będą biznesowe aspekty wdrażania elektromobilności. Jej uczestnicy rozmawiać będą m.in. o możliwościach produkcji e-auta lub jego elementów w województwie pomorskim, a także o kwestiach związanych z finansowaniem innowacyjnych projektów w obszarze e-mobility.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną dotychczasowe zrealizowane zadania w ramach Klastra INNOeCAR, a także zostaną przedstawione kolejne inicjatywy mi.n. takie jak: koncepcja utworzenia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia eMobility Leaving Labu - środowiska do testowania i  budowy prototypów miejskiego samochodu elektrycznego oraz e-Mobility Scale Up - programu akceleracji dla startupów, realizującego swoje projekty w dziedzinie elektromobilności.

Podczas konferencji Wiceminister Energii - Michał Kurtyka przedstawi stan realizacji rządowych programów zmierzających do wdrożenia planów, związanych z rozwojem elektromobilności w naszym kraju. Zostanie omówiona m.in. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładająca, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów elektrycznych.

Na pytanie „Czy możliwa jest budowa fabryki samochodów elektrycznych na terenie województwa  pomorskiego?” spróbują udzielić odpowiedzi uczestnicy panelu dyskusyjnego: Michał Kurtyka - Wiceminister Energii, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni, Paweł Lulewicz - wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wojciech Kąkol - lider projektu budowy miejskiego samochodu elektrycznego.

Konferencja „INNOeCAR - biznesowe aspekty realizacji programu elektromobilności” to nie tylko doskonała okazja do zapoznania się z efektami zrealizowanych zadań, planowanych działań i projektów w zakresie rozwoju tego innowacyjnego kierunku na terenie województwa pomorskiego, ale także nawiązania sieci współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, naukowców i samorządowców zmierzającej do utworzenia w tym regionie polskiej doliny elektromobilności.

Konferencję swoim patronatem objęli:

  •  Krzysztof Tchórzewski  - Minister Energii
  • Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii
  • Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

 
Konferencja „INNOeCAR - biznesowe aspekty realizacji programu elektromobilności”
10 maja, w godz. 10.00-15.30
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98, bud. III, sala C (audytoryjna)
 
Wstęp wolny. Wymagana rejestracja poprzez https://innoecar.evenea.pl/ do 9 maja.