MIROSŁAWA KRÓL
Rada Miasta Gdyni

Radna Miasta Gdyni

Członkini Komisji Rewizyjnej i Kultury

Radna z dzielnic:

Babie Doły, Obłuże, Oksywie , Pogórze

Dyżury:

Rada Dzielnicy Obłuże  -  każda środa sesyjna od 17.00-18.00

Rada Dzielnicy Pogórze – każda środa sesyjna od 18.00-19.00

Rada Dzielnicy Oksywie - każda środa sesyjna od 10.00 - 11.00

http://s-trojmiasto.pl/zdj/c/9/90/555x0/905597-Sesje-rad-miasta-bywaja-nudne-za-to-radni-to-barwne-postacie-Na-zdjeciu-sesja__c_0_10_1024_577.jpg

Zgodnie z zapisem w statucie miasta Gdyni

§22

•1.       W sprawach dotyczących Miasta, jego jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych - dzielnic, radni mogą przedstawiać Prezydentowi Miasta interpelacje.
•2.       Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje radnych na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Poniżej przedstawiamy interpelacje złożone przez radną Mirosławę Król:

Interpelacja w sprawie pergoli śmietnikowej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Domku Abrahama, 2

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Steyera/Pogórze

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie programu Pies w Wielkim Mieście

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie skrzyżowania Zwycięstwa/Hallera

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Domku Abrahama

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie programu "Ławka Niepodległości"

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ekspozycji flag RP

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie pomnika "Polska Morska"

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ePUAP

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie transmisji on-line wydarzeń miejskich, część 2

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu kołowego w Gdyni Orłowie

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wizyty prof. Kurta Bodewiga

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie transmisji wydarzeń miejskich

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie granic administracyjnych gminy Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie czystości Bulwaru Nadmorskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Mieszkania Plus

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Hali Targowej Łukowej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie udugodnień dla osób niedosłyszących

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie dawnego Domu Dziecka na Demptowie

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ubytków drogowych Jana z Kolna

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Ochrony Ludności Cywilnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Żelaznej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zabytkowych schodów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ludności

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie mieszkańców ulicy Bosmańskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie skrzyżowania Wielkopolska/Al.Zwycięstwa

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wykonawcy inwestycji

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie pisma ZDiZ do mieszkanki Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie mebli miejskich

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Klifu Nadmorskiego (kontynuacja)

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ubytków w infrastrukturze (Morska, Stryjska)

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Centrum Kontaktu

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lokalu gminnego (kontynuacja)

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Mtożsamość i Mdokumenty

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie aut elektrycznych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Karty do Kultury

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie materiałów pirotechnicznych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Basenu Olimpijskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Uchwały Krajobrazowej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Hali Widowiskowo Sportowej Gdynia Arena

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Inicjatywy Lokalnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie przygotowań do ZIMY

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie boiska przyszkolnego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie gniazd USB w pojazdach komunikacji miejskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie protokołu flagowego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie BO 2016

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie reprywatyzacji

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie odpadów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie miejskiego systemu ostrzegania

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zarządzania kryzysowego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Jednoosobowych Spółek Gminnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie toalet publicznych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie JSK

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie infrastruktury dla rowerzystów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Parku Centralnego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie szczepień ochronnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wsparcia gdyńskich Seniorów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie dróg gminnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie nadzoru właścicielskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Flota Rugby Girls

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie nadzoru właścicielskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie kapięlisk strzeżonych i niestrzeżonych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie dróg gminnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie pierwokupu w ZMPG

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie basenu przy ul. Olimpijskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie infrastruktury rowerowej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie działalności lobingowej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie koszy na śmieci

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Gdyni Zachód i kongestii transportowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie hali namiotowej użytkowanej bez pozwolenia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie szaletów miejskich w okresie letnim

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Bp. Dominika - sytuacja dot. parkowania i mandatów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie programu Mieszkanie Plus

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie postępowania prokuratorskiego przeciwko Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi UM Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wykluczenia zjawiska nepotyzmu w konkursie "Przyjazna Dzielnica"

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie budowy parkingów w formule PPP

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Jamboree Skautowego w Gdańsku

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Wachowiaka

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie tablic informacyjnych - granice dzielnic

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wzrostu cen za wodę

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oświetlenia DDR

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie programu "Pies w Wielkim Mieście"

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie gdyńskiej mapy porządku

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie gazetek dzielnicowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Agencji Rozwoju Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie e-narzędzie w obsłudze mieszkańców

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie bezpłatnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na drodze dla rowerów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie rowerowych patroli Straży Miejskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie należytej czcci dla pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zarządzania kryzysowego w mieście Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie spotkań Prezydenta z Mieszkańcami Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie transparentności Rady Miasta Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie In - Vitro

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie roweru miejskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie terenów zielonych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia - Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie połączenia Gdyni Centrum z Gdynią Północ - wariant kolej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa kierowców ZKM

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie połączenia Gdyni Północ z Gdynią Centrum

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie identyfikacji wizualnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Klifu Orłowskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Viewing Point

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie biletów ZKM dla uczniów Szkół Podstawowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Fast Track

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Inicjatywy Lokalnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Ustawy Dekomunizacyjnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Bulwaru Nadmorskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Aldony

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie połączenia morskiego Gdynia - Hel

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Fast Track Run

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie automatów biletowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie punktów obsługi mieszkańca

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie life ring

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie skrzyżowania Wielkopolska/al. Zwycięstwa budowy tunelu pod ulicą Pucką

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Inkubatorów Przedsiębiorczości

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oświetlenie LED przystanków autobusowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie szczepień HPV

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie miejskiego programu mieszkań na wynajem

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie dostępności defibrylatorów w miejscach publicznych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oznakowań przejść dla pieszych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie PPNT

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie czystości powietrza

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie WI-FI

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Obwodnicy Trójmiejskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Trasy Kwiatkowskiego

Odpowiedź

Intepelacja w sprawie autostrady morskiej Gdynia - Karlskrona

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Kawka II i III

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie strony internetowej www.gdynia.pl

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie działań plastyka miejskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wariantu opłacalności (koszt=efekt) Mediateki

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez kadrę UM Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie pomocy de minimis w kontekście Rozporządenia KE 1407/2013 z 18.12.2013r.

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie kongestii transportowych Gdynia Zachód

Odpwiedź

Interpelacja w sprawie opłat grzywny za korzystanie z publicznego boiska w celach sportowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie płatności za parkowanie za pomocą karty płatniczej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie budowy parkingu w ramach PPP

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie sygnalizacji dźwiękowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie schodów zabytkowych Wachowiaka

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Centrum Nauki Experyment

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Straży Miejskiej w Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie funkcjonowania personelu MOPS Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie finansowania nauki pływania dla najmłodszych gdynian - ciąg dalszy

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie stadionu lekkoatletycznego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie pozyskania przez gminę Gdynia nowych inwestorów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie parkingu podziemnego - Plac Grunwaldzki

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie normalizacji SPP do obowiązujących przepisów prawa

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie utworzenia Run Path

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oświetlenia opaski brzegowej - Falochronu Brzegowego Oksywie

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie progamu miejskiego dot. lekcji pływania i pływalni miejskiej zgodnych z wymaganiami FINA

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Podatku Reklamowego

Odpowiedź

Interpelacja jako interwencja mieszkańców Obłuża Dolnego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zasobów mieszkań komunalnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Strefy Płatnego Parkowanie oznakowanej niezgodnie z przepisami wykonawczymi

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa traktowania mieszkańców w Strefie Płatnego Parkowania

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Interpelacja w sprawie tzw. "product placement" miasta Gdyni w komercyjnej produkcji TVN

Odpowiedź strona 1

Odpowiedź strona 2

Interpelacja w sprawie Trasy Kwiatkowskiego

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Interpelacja w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliskch morskich i jednostek pływających na wodach przyległych do Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja - interwencja w imieniu mieszkańców

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie postępowania prokuratorskiego dot. domniemanych nieprawidłowości w Radzie Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana (ponowne zapytanie)

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie statusu nieruchomości, w której prowadzona jest działalność edukacyjna

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wraku auta

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie schodów terenowych wpisanych do ewidencji zabytków Województwa Pomorskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie możliwości wykupu mieszkań komunalnych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ujawnienia umów, ktorych stroną jest gmina Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie połączenia spółek Forum Kultury i Agencji Rozwoju Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zmiany kursowania linii autobusu 141

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie przetargu publicznego na sprzedaż gruntów gminnych Gdynia (Osowa)

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie progu obniżającego - Pogórze

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie drzewostanu Płk. Dąbka/Bosmańska

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Uranowej

Odpowiedź

Interpelacja Klubu PO w sprawie wiat autobusowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ujawnienia umowy z wykonawcą raportu TPI

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2014

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie prowadzonej obsługi prawnej skargi gminy Gdynia i Kosakowo na decyzję KE w sprawie Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie upublicznienia Master Plan-u i TPI lotniska Gdynia - Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wydania dokumentu - Test Prywatnego Inwestora

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 6

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Agencji Rozwoju Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie w sprawie terenu gminnego pomiędzy ul. Sikorskiego, Porębskiego oraz ul. Kleeberga

Odpowiedź

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3

Interpelacja w sprawie w sprawie schodów na ulicy Żeliwnej, łączących Pogórze Dolne z Pogórzem Górnym

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie w sprawie festiwalu R@port

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie PPNT Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie obciążenia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A dodatkowym podatkiem od nieruchomości

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę działek drogowych ul. Porębskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie terenu wokół dawnego Domu Profilaktyczno - Wypoczynkowego "Zdrowie"

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie miejsc postojowych i Strefy Płatnego Parkowania

Odpowiedź

Odpowiedz 2

Interpelacja w sprawie nasadzeń

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie budowy Stadionu Lekkoateltycznego w Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Miedzianej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Knyszyńskiej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ulicy Złotej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wyjazdu samochodó z dawnego terenu Zakładu Mięsnego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie roweru miejskiego w Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie wydania pełnego Raportu Generalnego dotyczącego lotniska Gdynia - Kosakowo, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź

Interepelacja w sprawie pływających jednostek historycznych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie finansowania przez miasto SSA Arka Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie lotniska Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Doliny Logistycznej

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Portalu Gdynia Rodzinna

Odpowiedź

Ponowna Interpelacja w sprawie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Asseco Prokom Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie ograniczania mieszkańcom dostępu do informacji na temat dyżurów radnych dzielnic

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie Estakady Kwiatkowskiego

Odpowiedź z UM

Odpowiedź z GDDKiA

Interpelacja w sprawie uniemożliwienia, przez UM Gdynia, dostępu mieszkańców do informacji publicznej za pośrednictwem EPUAP.

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zespołu tanecznego Cheerleaders Gdynia

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Agencji Rozwoju Gdyni

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie niespójności planistycznych w sprawie budowy OPAT-u

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie udzielania dotacji sportowych

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie utwardzenia ulicy Miedzianej płytami typu YOMB

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie konkursu na wybór szkół do udziału w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych w ramach programu "Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego"

Odpowiedź 29.10.2012r

Interpelacja w sprawie wykupu terenu prywatnego pod drogę publiczną w związku z inwestycją drogową na ul. Brukarskiej

Odpowiedź 03.09.2012r.

Interpelacja w sprawie ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w skolnych ośrodkach sportowych

Odpowiedź 31.08.2012r.

Interpelacja w sprawie budowy schodów terenowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul.Cechowej 58 oraz ul.Płk.Dąbka 241

Odpowiedź 21.08.2012r.

Interpelacja w sprawie przesunięcia zatoki autobusowej i drogi rowerowej przy ul.Unruga 69

Odpowiedź 13.08.2012r.

Interpelacja w sprawie powoływania radnych Miasta Gdyni do komisji konkursowych

Odpowiedź 2.06.2012r.

Interpelacja w sprawie wdrożenia do obsługi dziennika elektronicznego

Odpowiedź 28.05.2012r.

Interpelacja w sprawie rozliczeń z dotacji dla klubu WKS "Flota" Gdynia otrzymanych z budżetu Miasta Gdyni za rok 2010 i 2011

Odpowiedź 04.04.2012r.

Interpelacja w sprawie zmian w regulaminie dot. konkursów organizowanych dla Rad Dzielnic i ich mieszkańców

Odpowiedź 20.03.2012r.

Interpelacja w sprawie modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 12: Szkoła Podstawowa Nr 44 i Gimnazjum nr 17 ul.H.Sucharskiego

Odpowiedź 05.03.2012r.

Interpelacja w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały RMG nr XVIII/246/11 z dnia 26.10.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana roztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego

Odpowiedź 09.02.2012r.

Interpelacja w sprawie uregulowania kwestii własności-wykupu działek stanowiących drogi w osiedlu "Kaczy Dól"

Odpowiedź 17.01.2012r.

Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga

Odpowiedź 12.01.2012r.

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania chodnika od ulicy Potasowej do ulicy Puckiej 135

Odpowiedź 22.12.2011r.

Interpelacja w sprawie nawierzchni na ul. Metalowej

Odpowiedź 27.12.2011r.

Interpelacja w sprawie przeciążenia tornistrów i plecaków uczniów szkół podstawowych

Odpowiedź 27.10.2011r.

Interpelacja w sprawie budżetu za rok 2010 oraz za I,II,III kwartał 2011 Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego

Odpowiedź 21.10.2011r.

Interpelacja w sprawie koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodnicy Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej 

Odpowiedź 21.09.2011r.

Interpelacja w sprawie wycinki uschniętych drzew przy ul. Płk. Dąbka

Odpowiedź 19.09.2011r.

Interpelacja w sprawie inwestycji podjętej przez Gminę na ul. Cechowej, odcinek powyżej ul. Jantarowej

WNIOSEK DO WOJEWODY W SPRAWIE LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH   Str. 2

Odpowiedź 10.05.2011r.

Interpelacja w sprawie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę części dzielnicy Działki Leśne

Odpowiedź 09.06.2011r.

Interpelacja w sprawie monitoringu na placu zabaw ul. Złotej

Odpowiedź 20.05.2011r.

Interpelacja w sprawie wniosku do pisma nr MGZ-EB/7220/1/08/2009 z dnia 01.07.2009r. dot. wykupu lub zamiany działek na ul. Płk.Dąbka

Odpowiedź 06.04.2011r.

Interpelacja w sprawie utwardzenia i wyrównania ulicy Kępa Oksywska

Odpowiedź 06.04.2011r.

Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Uranowej wraz z budową oświetlenia

Odpowiedź 28.01.2011r.

Interpelacja w sprawie wydłużenia czasu trwania sygnalizacji świetlnej na ulicy Unruga, dojście do Szkoły Podstawowej nr 39

Odpowiedź 01.02.2011r. 
Odpowiedź 08.02.2011r.

Interpelacja w sprawie naprawy i bieżącego utrzymania ulicy Uranowej

Odpowiedź 01.02.2011r.

Interpelacja w sprawie dodania znaku poziomego (strzałki kierunkowej prawoskrętnej) przy zjeździe z Estakady z kierunku Dzielnic Północnych w stronę Chyloni i Szczecina

Odpowiedź 30.12.2010r.